BOOSTER PUMP

BOOSTER PUMP                      
บูสเตอร์ปั้ม (Booster pump) หรือปั้มน้ำเสริมแรงดัน คือระบบปั้มน้ำที่ทำหน้าที่เพิ่มและรักษาแรงดันน้ำในระบบท่อส่งน้ำในอาคารให้มีแรงดันที่คงที่สม่ำเสมอ โดยสามารถกำหนดแรงดันน้ำที่ต้องการใช้งานได้ เหมาะกับระบบที่มีการใช้น้ำสูง และมีแรงดันน้ำไม่พอ ซึ่งมีการใช้งานอย่างกว้างขวางทั้งในอาคารใหญ่ จนกระทั่งในครัวเรือนที่มีการใฃ้น้ำในปริมาณมาก

หลักการทำงานของ Booster Pump                             

เมื่อมีการเปิดใช้น้ำในระบบ ระดับแรงดันจะค่อยๆ ลดลงเรื่อยๆ จนถึงค่าที่ตั้งไว้ สวิตช์แรงดัน (Pressure switch) จะสั่งให้ระบบจ่ายไฟให้มอเตอร์ทำงานดูดน้ำเข้าสู่ระบบ ระดับแรงดันน้ำจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นจนถึงค่าที่กำหนดสวิตช์แรงดันก็จะสั่งให้ระบบหยุดจ่ายไฟ แต่ในกรณีที่มีการใช้น้ำมากจนปั้มตัวที่หนึ่งทำงานไม่ทันทำให้ระดับแรงดันตกลงหรือไม่เพิ่มขึ้น ตู้ควบคุมปั้มน้ำก็จะสั่งให้ปั้มอีกตัวทำงานเสริม (ในกรณีที่เป็นชุดบูสเตอร์ที่มีปั้มสองตัวขึ้นไป) จนค่าแรงดันน้ำในระบบเพิ่มขึ้นและคงที่ปั้มจึงจะหยุดการทำงาน การเพิ่มแรงดันน้ำในระบบโดยบูสเตอร์ปั้มนั้น จำเป็นต้องอาศัยถังแรงดันไดอะแฟรม ( Pressure Diaphragm Tank ) เข้ามาช่วยในระบบเพื่อหน่วงการทำงานของปั้ม ช่วยรับแรงกดและแรงกระแทกของน้ำในระบบขณะที่ปั้มหยุดหรือเริ่มทำงาน
 

 
 

สินค้า ใกล้เคียง


ติดต่อเรา

รายละเอียด

AUTOSETTER CO.,LTD.
100 ซอยเพชรเกษม51 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
100 Soi Phetkasem51 , Lak Song , Bangkhae, Bangkok 10160 Thailand

: 089-6643323

: 086-3383089

: sales.autosetter@gmail.com
ats.pump@gmail.com

: 09.00-17.00 น.