TRANSFER PUMP

TRANSFER PUMP                 
ทรานเฟอร์ปั๊ม (Transfer Pump) หรือ การส่ง น้ำจากต้นทางไปยังปลายทางหรือจาก บ่อด้านล่างส่งไปบ่อด้านบน นิยมใชกั้นมาก ในอาพาร์ทเม้นท์ แมนชั่นหรืออาคารตึกสูง คอนโดมิเนียม"   

หลักการทำงาน ของระบบ Transferpump                
การเติมน้ำจากต้นทางไปปลายทางอาศัยความต่างระดับของระดับน้ำนำมาควบคุมการทำงานโดยใช้ก้านอิเล็คโตด (Electrode) ซึ่งรับสัญญาณโดย Float less Level Relayหรือจะใช้ลูกลอยแทนการควบคุมด้วย Float less Level Relay ก็ได้ระบบ Transfer pump เป็นการควบคุมใช้ปั๊มเพียงตัวเดียว หรือ 2 ตัวก็ได้แต่คอนโทรล 2 ปั๊มต้องมี Function การสลับการทำงานของปั๊มน้ำด้วย

 
 

สินค้า ใกล้เคียง


ติดต่อเรา

รายละเอียด

AUTOSETTER CO.,LTD.
100 ซอยเพชรเกษม51 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
100 Soi Phetkasem51 , Lak Song , Bangkhae, Bangkok 10160 Thailand

: 089-6643323

: 086-3383089

: sales.autosetter@gmail.com
ats.pump@gmail.com

: 09.00-17.00 น.