MINI BOOSTER PUMP

MINI BOOSTER PUMP             
มินิบูสเตอร์ปั้ม (Mini Booster pump) ปั้มน้ำเสริมแรงดัน ในระบบปั้มน้ำที่ทำหน้าที่เพิ่มและรักษาแรงดันน้ำในระบบท่อส่งน้ำในอาคารขนาดเล็ก ให้มีแรงดันที่คงที่สม่ำเสมอ โดยสามารถกำหนดแรงดันน้ำที่ต้องการใช้งานได้ เหมาะกับระบบที่มีการใช้น้ำสูง และมีแรงดันน้ำไม่พอ ซึ่งมีการใช้งานอย่างกว้างขวางทั้งในอาคาร จนกระทั่งในครัวเรือนที่มีการเสริมแรงดัน"    

หลักการทำงานของ Mini Booster Pump                    
เมื่อมีการเปิดใช้น้ำในระบบ  สวิตช์แรงดัน (Pressure switch) จะสั่งให้ปั๊มทำงานโดยอัตโนมัติ การเพิ่มแรงดันน้ำในระบบโดยมินิบูสเตอร์ปั้มนั้น จำเป็นต้องอาศัยถังแรงดันไดอะแฟรม ( Pressure Diaphragm Tank ) เข้ามาช่วยในระบบเพื่อหน่วงการทำงานของปั้ม ช่วยรับแรงกดและแรงกระแทกของน้ำในระบบขณะที่ปั้มหยุดหรือเริ่มทำงาน

 
 

สินค้า ใกล้เคียง


ติดต่อเรา

รายละเอียด

AUTOSETTER CO.,LTD.
100 ซอยเพชรเกษม51 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
100 Soi Phetkasem51 , Lak Song , Bangkhae, Bangkok 10160 Thailand

: 089-6643323

: 086-3383089

: sales.autosetter@gmail.com
ats.pump@gmail.com

: 09.00-17.00 น.